Tiêu chuẩn RoHS là gì?

Tiêu chuẩn RoHS ( từ viết tắt của Restriction fo Certain Hazardous Substances) là một tập hợp các tiêu chuẩn nhằm hạn chế các chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu [...]