IN PHUN LIÊN TỤC
Giới thiệu chung

Máy in phun Videojet 1550 là máy in có độ linh hoạt cao, phục vụ trong nhiều ứng dụng đóng gói khác nhau. Máy Videojet 1550 được thiết kế để mang lại thời gian sử dụng lâu dài, dùng cho các ứng dụng tầm trung với nhiều tính năng vượt trội, giảm thiểu các lỗi và cải thiện rõ rệt năng suất.

Máy in phun liên tục 1550 là máy in có độ linh hoạt cao, phục trong nhiều ứng dụng đóng gói khác nhau. Được thiết kế để mang lại thời gian sử dụng lâu dài, dùng cho các ứng dụng tàm trung với nhiều tính năng vượt trội, giảm thiểu các lỗi và cải thiện rõ rệt năng suất.

Bộ tính năng đảm bảo mã giúp loại bỏ các lỗi mã hoá thông thường bằng cách đưa tới các mã đẹp, đúng vị trí mong muốn trên sản phẩm. Bộ công cụ hiển thị thông tin chi tiết về cả sự sẵn sàng của máy in và sự sẵn sàng của điều khiển cho phép xem xét dữ liệu nhằm phát hiện nguyên nhân kĩ thuật của thời gian chết. Những dữ liệu này cho một phương thức logic để phát hiện nguyên nhân gốc và nâng cao khả năng khắc phục và tăng hiệu suất

Video
Tài liệu

Thông số kỹ thuật Videojet 1550 – EN

Download
Sản phẩm liên quan
Liên Hệ

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Không đọc được? Đổi text.