1280-right-nobg-small
Videojet 1280
  • Videojet SmartCell tiên tiến, dễ dàng bảo trì nâng cao tuổi thọ máy.
  • SIMPLICITY giao diện điều khiển trực quan.
  • Hệ thống Videojet Smart Cartridge™ tiết kiệm nguyên liệu.

SESOTEC

MICROSCAN

ĐỐI TÁC

TIN TỨC