MFG DATE là gì ?

MFG và EXP là những ký hiệu phổ biến trên sản phẩm mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Như bài viết trước, Ấn Hồng đã cùng bạn tìm hiểu EXP là gì?. Vậy trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi [...]

EXP nghĩa là gì ?

Exp là một từ viết tắt có nhiều ý nghĩa trong các lĩnh vực khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng Ấn Hồng tìm hiểu  exp nghĩa là gì và cách nó được sử dụng trong 6 lĩnh vực cụ thể chắc chắn sẽ [...]