Dân chọn cá – doanh nghiệp chọn?

Gần đây, đọc báo nào cũng thấy nói chuyện cá chết, từ các bữa ăn -cuôc nói chuyện của các bà nội trợ rồi tới báo đài, và nhất là lên mạng thì sục sôi đòi biểu tình “chọn cá”. Hẳn là [...]